Cytat tygodnia: "Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie" bł. B. Markiewicz

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 IX 2014 UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

1.W Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. dziękujemy wszystkim, którzy opiekują się krzyżami – świętym znakiem naszej wiary – stojącymi przy ulicach naszego osiedla, jak również krzyżem misyjnym stojącym na placu kościelnym. Bądźmy uczuleni, aby krzyże w naszych domach, miejscach pracy czy szkołach miały należne miejsce i szacunek oraz były wezwaniem do modlitwy. Przechodząc obok krzyża módlmy się słowami: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

Dziś Droga Krzyżowa w intencji uproszenia pokoju na świecie o godz. 17. 15.

We czwartek spotkanie rodziców dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii św. w kościele dolnym o godz. 17.15.

W przyszłą niedzielę spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o godz. 18.00. Młodzież przychodzi z rodzicami. W przyszłą niedzielę przypada również taca gospodarcza.

Ogłoszenia Kurii Diecezjalnej: Ks. Biskup w najbliższą sobotę zaprasza młodzież oraz chętnych na Apel Młodych, który odbędzie się na deptaku przed Urzędem Miasta o godz. 18.00, od  godz. 16.30 będą również dodatkowe równoległe spotkania. Jedno z nich będzie w naszym kościele. Studium Organistowskie przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki. Jest duże zapotrzebowanie na organistów, jednak chętnych mało. Warto zainteresować się. W Wysokim Kole 4 października obchodzić będziemy 40-lecie koronacji obrazu MB Różańcowej i spotkanie modlących się na różańcu. Z tej okazji organizujemy wyjazd, zapisy w zakrystii. Szczegółowe informacje Kurii poddane są na stronie internetowej parafii oraz wywieszone są w gablocie ogłoszeń.

Z objawień maryjnych wynika, ze pokój na świecie osiąga się nie na drodze dyplomacji czy siłami zbrojnymi, ale modlitwą. Już dziś podajemy informację, że 7 października, w dzień wspomnienia MB Różańcowej (tj. wtorek) odbędzie się ulicami naszego osiedla procesja błagalna o pokój na świecie z figurą MB Fatimskiej - Królowej Pokoju.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia świętych – naszych orędowników w niebie:

Jutro – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

We wtorekśw. Korneliusza i Cypriana – męczenników, którzy wspierali się w czasie prześladowań, pisząc do siebie listy. W jednym z nich czytamy: „Pamiętajmy więc o sobie wzajemnie … Módlmy się zawsze i na każdym miejscu jedni za drugich i próbujmy nieść ulgę naszym cierpieniom przez wzajemną dobroczynność”.

W środęŚw. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – arcybiskupa warszawy z okresu rozbiorów Polski, idąc pod prąd. W życiu doczesnym przegrał, swoi go odrzucili, a car wygnał go ze stolicy. Wierzył w niego Słowacki, pisząc proroczo, że „rozmodlone tłumy otoczą go w świątyni”. Spełniło się to, kiedy został ogłoszony świętym.

We czwartekśw. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Chciał zostać księdzem i wszystko w tym kierunku robił. Wybór szkoły, pielgrzymka do Rzymu, jednak plany Boże były inne. Zmarł w młodym wieku.

 W piątekśw. Januarego. Co jest ciekawe, że w rocznicę męczeństwa świętego, 19 września, od 700 lat co roku, wierni mogą zaobserwować niecodzienne zjawisko: jego zastygła krew w ampułce przechowywana w katedrze w Neapolu, zmienia swoją konsystencję, na krótki czas staje się płynna.

W sobotęŚwiętych Męczenników Koreańskich – są to osoby świeckie, które 221 lat temu przeszczepiły chrześcijaństwo do Korei i za to ponieśli śmierć męczeńską. Było ich ponad 10 tyś., spośród których 103 kanonizowano. 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 IX 2014

Dziś nabożeństwo Eucharystyczne do Najsw. Serca Jezusowego o godz. 17.30, a po Mszy św. wieczorem spotkanie lektorów.

Jutro, 8 września - święto maryjne - Narodzenie NMP, czyli MB Siewnej. Msze św. o godz. 7.00, suma o godz. 10.00, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa i Msza św. o godz. 18.00. Jutro w parafiach wiejskich odbywa się błogosławieństwo ziarna siewnego.

Jutro przypada również wspomnienie MB Gietrzwałdzkiej. Gietrzwałd, to sanktuarium maryjne koło Olsztyna, gdzie 137 lat temu objawiła się Matka Boża mówiąc: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”, „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”. Jest to jedyne w Polsce objawienie Matki Bożej uznane przez Kościół za autentyczne.

W środę odbędzie się ponownie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: RTV i RGD. Sprzęt przynosimy do godz. 16.00 i składamy za kratą obok biblioteki. W ten sposób oczyszczamy mieszkanie i pomagamy misjom.

W sobotę przypada „trzynastka”. Nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia świętych – naszych orędowników w niebie:

Dziś – św. Reginy – która za przyjęcie chrztu św. została wyrzucona z domu przez swojego niewierzącego ojca. Wierna przyrzeczeniom chrzcielnym do końca swojego życia – mimo zadawanym torturom - wytrwała w wierze katolickiej.

We wtorek - bł. Anieli Salawy – służącej, pracującej w Krakowie. Należała do Trzeciego Zakonu Świeckiego św. Franciszka. Pozostawiła po sobie, tak jak św. Faustyna  „Dziennik” pisany na polecenie spowiednika. Z niego dowiadujemy się że miała przeżycia mistyczne i żyła jako osoba świecka  w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Również we wtorek wspominamy św. Piotra Klawera – który przez 33 lata pracował jako misjonarz wśród niewolników, z których ochrzcił 300 tyś. Jest patronem misji afrykańskich.

W sobotę – św. Jana Chryzostoma. Posiadał dar pięknego i mądrego przepowiadania, dlatego nazwano go złotoustym kaznodzieją. Wybrano go na biskupa Konstantynopola – dzisiejszy Istambuł w Turcji. Jako gorliwy pasterz został znienawidzony przez wielu, a wśród nich przez żonę cesarza i skazany na wygnanie.

LO im. Marii Konopnickiej prosi mieszkańców osiedla o poparcie projektu rewitalizacji sali gimnastycznej zgłoszonego do Urzędu Miasta. Można głosować na ten projekt przez Internet lub osobiście jutro w budynku LO w godzinach od  9.00 – do 11.00. Oddając swój głos na realizację tego projektu pomożemy naszej szkole i młodzieży do niej uczęszczającej.

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca się za pośrednictwem ks. Biskupa z gorącym apelem o pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Iraku. Niektórzy zostali na miejscu zamordowani za to, ze nie wyrazili zgody na przejście na islam. Pozostałych 150 tys. chrześcijan zostało wyrzuconych ze swoich domów na wygnanie przez islamistów. Znaleźli schronienie w górach i lasach. Są to często ludzie starsi, chorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Ludzie potrzebujący natychmiastowej pomocy. Dlatego dzisiaj w naszej diecezji odbywa się zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na ten cel.

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 VIII 2014 r.

W ostatnią niedzielę sierpnia Kościół dziękuję Bogu za tegoroczne plony. Modlitwa jest łączona z dożynkami parafialnymi, gminnymi czy na Jasnej Górze ogólnokrajowymi.

W naszej parafii w tej intencji dziś będzie wspólna modlitwa różańcowa o godz. 17.30.

Jutro, 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież
z rodzicami oraz nauczycieli i wychowawców ze wszystkich szkół będących na terenie naszej parafii, zapraszamy na wspólną Mszę św. o godz. 9.00.Zachęcamy, aby rozpocząć ten nowy rok pracy w szkole z Bogiem, to znaczy przystąpić do spowiedzi i Komunii św. Spowiedź codziennie podczas Mszy św. o godz. 18.00 i w piątek od godz. 17.00.

 W tym tygodniu przypadają dni odnow

y duchowej: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

- We czwartekwspólna modlitwa różańcowa w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie o godz. 17.15 prowadzona przez Margaretki.

- W piątek odwiedzimy chorych, Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 i adoracja Najśw. Sakramentu do Mszy św. wieczorem. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00.

- W sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, wspólna modlitwa różańcowa o godz. 17.15, po której medytacja pierwszosobotnia.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia świętych – naszych orędowników w niebie:

Dziś – św. Rajmunda. Urodził się w niezwykłych okolicznościach. Został wyjęty z ciała swej martwej matki. Wdzięczny Bogu za dar życia, jako misjonarz udał się do Algierii i Tunezji celem wydostania chrześcijan z rąk muzułmanów. Został aresztowany i poddany torturom. Między innymi nacięto mu usta, by następnie je zakłódkować, aby nie mógł ewangelizować. Jest patronem niewinnie oskarżonych.

W poniedziałek – bł. Bronisławy. Należała do zakonu norbertanek w Krakowie. Bóg obdarzył ją darem mistycznej modlitwy.

W środę św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła. Dzięki niemu Europa w VII wieku została odnowiona duchowo i intelektualnie: modlitwą i pracą mnichów benedyktyńskich, do których sam należał. Dzięki niemu rozpoczęła się ewangelizacja Anglii.

W piątek – bł. Teresy z Kalkuty. Często mówiła innym: że trzyma się w życiu Boga i w ten sposób spełnia prośbę mamy, która prosiła, abym w życiu była blisko Boga.

Dla wielu osób oglądanie Telewizji TRWAM, czy słuchanie Radia Maryja oraz Radia Plus, jest jedyną formą kontaktu z katolicką kulturą i światem chrześcijańskich wartości, wsparciem duchowym, pomocą w pielęgnowaniu więzi z Kościołem katolickim, jego pasterzami i wiernymi, a także źródłem formacji biblijnej, liturgicznej i patriotycznej. Dlatego zachęcamy do korzystania z tych mediów jak również do lektury „Gościa Niedzielnego”. Pozostało jeszcze kilka egzemplarzy tego tygodnika z ub. niedzieli, z płytą z mp3, audiobook z pierwszą częścią Dzienniczka św. Faustyny. Warto go posłuchać jadąc samochodem, czy odpoczywając po pracy. Następna II część będzie 5 X, we wspomnienie św. Faustyny.

Zachęcamy również do korzystania z biblioteki parafialnej. Odwiedzając ją, można zamówić na przyszły rok ciekawą książkę: „Ewangelia na każdy dzień”. Zawiera ona teksty ewangelii przeznaczone na każdy dzień z komentarzem. Dla wielu osób jest to dobry podręcznik do prowadzenia pogłębionego życia duchowego.

Caritas Diecezji Radomskiej przygotowuje tornistry wypełnione przyborami szkolnymi, które przekaże dzieciom z rodzin wielodzietnych. Nasza parafia już część z nich przygotowała i przekazała. Jeżeli ktoś chciałby pomóc w realizacji tego zadania, swoją ofiarę a ten cel może dziś wrzucić do drewnianej puszki stojącej przy wyjściu z kościoła.

 

 

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VIII 2014 r.

Dziś nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 17.30.

We wtorek uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. o godz. 7.00, suma o godz. 10.00 i wieczorem o godz. 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobiepamietam, czuwam!

XX NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – 17 VIII 2014 r.

OGŁOSZENIE PO MODLITWIE WIERNYCH: Dziś, w trzecią niedzielę miesiąca przypada taca gospodarcza. Jest ona przeznaczona na remont budynku gospodarczego. Przygotowujemy też plany wymiany kostki brukowej przed kościołem. Wszystkim, którzy nam mogą pomagać materialne z serca dziękujemy – Bóg zapłać

Dziś o godz. 17.30 rozpoczynamy nowennę przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej, które przypada 26 sierpnia. Codziennie, przez 9 dni, do 25 sierpnia o godz. 17.30, będzie wspólna modlitwa różańcowa w intencji naszej Ojczyzny, za bezrobotnych, aby znaleźli pacę oraz o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan oraz konferencja i Apel Jasnogórski.

W piątek – 22 sierpnia miesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.30, Eucharystia i po niej możliwość ucałowania relikwii św. Faustyny. W tym dniu przypada również wspomnienie NMP Królowej Świata, czyli ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi, co jest tematem medytacji V tajemnicy chwalebnej różańca św.

W sobotę - 23 sierpnia organizujemy kilkugodzinny wyjazd do sanktuarium Pani Ziemi Radomskiej – Matki Bożej Pocieszenia do Błotnicy na dzień chorego. Zapisy w zakrystii – wyjazd o godz. 8.30.

Apel ks. Biskupa Ordynariusza przypominający, że sierpień jest miesiącem trzeźwości oraz słowo wdzięczności wszystkim, którzy podejmują heroiczną walkę o trzeźwość naszego społeczeństwa znajdziemy na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia świętych, naszych orędowników w niebie:

Dziś, 17 sierpnia św. Jacka – który z bratem Czesławem poznali św. Dominika, wstąpili do zakonu dominikanów i przeszczepili na teren Polski nabożeństwo różańcowe i cześć do Najśw. Sakramentu.

W poniedziałek, 18 sierpnia bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy i mistyczki. Należała do zgromadzenia serafitek, założonego przez bł. Ojca Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą. Charakterystycznym rysem jej życia było to, że w trudnych chwilach życia w sposób szczególny jaśniała jej silna i niezachwiana wiara, duch męstwa oraz dziecięca ufność do Boga.

We wtorek, 19 sierpnia św. Jana Eudesa, prezbitera – czciciela Najśw. Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Zabiegał, aby chrześcijanie w swoich mieszkaniach mieli obrazy religijne.

W środę, 20 sierpnia - św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. Z trzydziestoma swoimi kolegami wstąpił do zakonu cystersów, zasłyną jako czciciel Matki Bożej.

We czwartek, 21 sierpnia - św. Piusa X, papieża Eucharystii – od jego pontyfikatu rozpowszechnił się w Kościele zwyczaj wczesnej i częstej Komunii św.

W sobota, 23 sierpnia - św. Róży z Limy, dziewicy – patronki Ameryki Południowej i Filipin, inicjatorki służby społecznej w Peru i misjonarki wśród Indian i niewolników.

Na przeżycie całego tygodnia z Bogiem, pamiętając o bliźnich przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Podkategorie

Porządek Mszy Św.
PORZĄDEK NIEDZIELNY
7.00, 8.30, 10.00,
11.30 - Msza Św. dla dzieci,
13.00 - kościół górny i dolny,
18.00 - Msza Św. dla młodzieży

DZIEŃ POWSZEDNIE
6.30, 7.00 i 18.00.
Szybki kontakt
Kancelaria
tel: 48 362 45 03
e-mail: info@okmbm.pl
adres: ulica Struga 31A
wejście: od ulicy Miłej ulicą
KS.Inf. A. Staniosa 2
czynna w godzinach:
Poniedziałek - Piątek
09:00 - 10:00 || 17:00 - 18:00